DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Zdravotnická doprava

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. je poskytovatelem zdravotnických dopravních služeb již od roku 2003. Služby zajišťuje pro obyvatele regionu Mostecka a jeho přilehlých obcí. Klienty přepravuje v rámci celé České republiky.
Zdravotnická dopravní služba je smluvním partnerem:
 • Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
 • Vojenské zdravotní pojišťovny ČR
 • České průmyslové zdravotní pojišťovny
 • Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • Zaměstnanecké pojišťovny ŠKODA
 • Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR
 • Revírní bratrské pokladny
To však neznamená, že by neposkytl služby i zahraničním klientům.

Vozový park
Služby se zajišťují sanitními vozy, které splňují věcné a technické vybavení dle vyhlášky 234/2011 Sb. v platném znění a České technické normy ČSN EN 1789+A1. Jedná se o 17 vozů značky VW TRANSPORTER. Sanitní vozy jsou standardně vybaveny transportními nosítky, transportním – infarktovým křeslem a dvěma až třemi místy pro pacienty, případně jejich doprovod.

Personální zajištění Převozy zajišťují plně kvalifikovaní řidiči splňující podmínky pro výkon zdravotnického povolání. Provoz je řízen dispečinkem s 24 hodinovým provozem.

Zdravotnické dopravní služby Dopravní podnik zajišťuje zdravotnické dopravní služby hlavně pro imobilní klienty, kteří nemohou využívat jinou dostupnou dopravu. Podle objednavatelů služeb se rozlišují převozy na:

 • Převozy do nejbližšího zdravotnického zařízení, jež poskytuje potřebné zdravotní služby indikované předepsané ošetřujícím lékařem a to na základě Příkazu k zdravotnímu transportu. Tyto převozy jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
 • Převozy do vzdálenějšího zdravotnického zařízení, jež si vyžádal pacient, též indikované – předepsané ošetřujícím lékařem, a to na základě Příkazu ke zdravotnímu transportu, kdy pacient stvrzuje svým podpisem souhlas s úhradou rozdílných kilometrů. Tyto převozy jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a částečně samotným pacientem.
 • Převozy na základě individuálních potřeb klientů (např. propuštění imobilních pacientů na víkendový pobyt, převoz z domova do ústavní péče apod.), kdy si převoz může objednat klient sám. Tento převoz je plně hrazen klientem. Do úhrady se započítávají všechny ujeté kilometry související s převozem a to dle platného ceníku.
 • Asistenci zdravotnické dopravní služby při akcích komerčního rázu (sportovní, zábavní apod.). Tyto služby jsou plně hrazeny objednavatelem a skládají se z ceny za ujeté kilometry a za úhradu času stráveného na akci a to dle platného ceníku.
Ceník zdravotnických dopravních služeb
Druh službyCena v Kč bez DPH
Zdravotní služby pro pacienty a ústavy32,- / km
Služby při komerčních akcích35,- / km
Čekání při komerčních akcích250,- / každá započatá hodina

Objednávky
Všechny výše uvedené služby je možné objednávat, konzultovat v době od 7:00 hod do 15:00 hod, v případě nejasností Vám rádi poradíme. Mimo uvedenou dobu objednávejte pouze v akutních případech.

 • Kontaktní osoba
  dispečer nebo Jan Kůst
  Tel.: 4444 (platí pouze pro zdravotnická zařízení sídlící v Nemocnici Most, o.z.)
  Tel.: 476 769 083
  E-mail: zdravotnidoprava@dpmost.cz