DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Pronájem historického autobusu a tramvají

Nabízíme Vám možnost pronájmu našeho historického autobusu a tramvají pro významné příležitosti, jako jsou svatby, firemní akce, přátelská setkání či jiné příležitosti apod.

Pronájem historického autobusu a tramvají – ceník od 1. 1. 2023
Vozidlo Cena za první hodinu Cena za každou započatou 1/4 hodinu
Autobus Škoda 706RTO MTZ (23 sedadel)4 600 Kč1 150 Kč
Tramvaj T5B6t5 800 Kč1 450 Kč
Tramvaj T3-SU4 400 Kč1 100 Kč
Tramvaj T3M.34 000 Kč1 000 Kč
Tramvaj LTM 10.08 ŠKODA-INEKON4 600 Kč1 150 Kč
Tramvaj VARIO LF+4 000 Kč1 000 Kč
Tramvaj VARIO LFR.S4 000 Kč1 000 Kč
Tramvaj EVO14 000 Kč1 000 Kč
Tramvaj EVO24 600 Kč1 150 Kč
Ceny jsou uvedené včetně DPH.
V případě, že objednatel neoznámí prokazatelným způsobem dopravci zrušení požadované přepravy alespoň 48 hodin před objednaným termínem odjezdu, tzn. méně než 48 hodin přede dnem provedení přepravy, zaplatí dopravci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Pokud objednatel neoznámí dopravci zrušení požadované přepravy vůbec, nebo je oznámí v době, kdy již dopravce nebude moci zrušit přistavení vozidla na místo odjezdu a/nebo v době, kdy již dopravce započal s přistavováním vozidla na místo odjezdu, zaplatí dopravci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a částku odpovídající první hodině pronájmu konkrétního vozidla.