DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Přepravní kontrola

Zaměstnanci referátu přepravní kontroly provádějí kontrolu placení jízdného. K jejich činnosti jim významně napomáhá ruční čtečka čipových karet, jejíž programové vybavení odhalí každého cestujícího, který řádně nezaplatil jízdné čipovou kartou. Ostatní cestující jsou kontrolováni stejným způsobem jako v předchozím systému odbavování.

Na základě vydaného Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů a v souladu se Smluvními přepravními podmínkami jsou zaměstnanci přepravní kontroly od 1.3.2017 vybaveni zvukovým záznamovým zařízením a pořizují zvukové záznamy v případě konfliktních situací, ke kterým může dojít při řešení porušení přepravních a tarifních podmínek ze strany cestujících.

Cestující, kterému byla udělena přirážka (pokuta) za porušení Smluvních přepravních podmínek, může tuto přirážku zaplatit v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v Doplatkové pokladně, která se nachází v sídle společnosti v Mostě, na třídě Budovatelů 1395.

Cestující může přirážku zaplatit také na účet společnosti číslo 1406491/0100 a jako variabilní symbol použije číslo Záznamu o provedené přepravní kontrole, které je uvedeno v levém horním rohu tohoto záznamu.

Provozní doba doplatkové pokladny:
Pondělí
7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Úterý
7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Středa
7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Čtvrtek
7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Pátek
7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Upozorňujeme, že informace o pohledávkách s ohledem na ochranu osobních údajů po telefonu nepodáváme!