DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Profil společnosti

O společnosti:
  • Obchodní firma: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
  • IČO: 62242504
  • DIČ: CZ62242504
  • ID datové schránky: 9vddrkq
  • Sídlo a pracoviště Most: tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
  • Pracoviště Litvínov: Mostecká 2048, 436 01 Litvínov

Poslání:
  • zákazníky vyhledávaný partner pro zajištění dopravní přepravy městské a příměstské hromadné dopravy (MHD), včetně souvisejících služeb ve městech Most a Litvínov

Vize:
  • profesionální a bezpečné zajištění služeb v oblasti městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy s energeticky a ekonomicky úsporným vozovým parkem s důrazem na kvalitu a ochranu životního prostředí
  • moderně se rozvíjející společnost se širokou nabídkou činností v oblasti dopravní obslužnosti a služeb s tím souvisejících v návaznosti na politiku jakosti
  • zkušený a stabilně dlouhodobý partner pro zajištění dopravní přepravy a dopravních služeb v Ústeckém kraji