DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Dodatek SPP - Doprovod dítěte do 3 let pro pásmo 1. Most

 

Dodatek Smluvních přepravních podmínek
Doprovod dítěte do 3 let -zdarma pro pásmo 1. Most

 

1) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen dopravce), uzavřel se Statutárním městem Most „Smlouvu o úhradě ztráty z tržeb“, na jejímž základě zavádí od 1. září 2015 přepravu za cenově zvýhodněných podmínek pro cestující doprovod dítěte do 3 let věku (dítě musí mít trvalý pobyt na území města Mostu). Uvedená vybraná skupina obyvatel může využívat městskou hromadnou dopravu (dále jen MHD) v 1. tarifním pásmu (městské pásmo Most) za cenově zvýhodněných podmínek.

2) Toto zvýhodnění platí pouze pro doprovod (doprovodem se rozumí jeden cestující) dítěte do 3 let (věk doprovázeného dítěte nesmí přesáhnout tři roky; v den třetích narozenin dítěte uvedená přeprava za cenově zvýhodněných podmínek již neplatí). Cestující jako doprovod dítěte do 3 let musí být při přepravě vybaven speciální čipovou kartou dopravce označenou „Doprovod kočárku“. Na této čipové kartě musí být nahráno bezplatné časové jízdné (kupón) pro 1. tarifní pásmo (městské pásmo Most) v hodnotě 0 Kč, které má platnost od data narození dítěte do dne jeho třetích narozenin. Cestující hradí manipulační poplatek 40 Kč při nahrání uvedeného časového jízdného na čipovou kartu (s platností od 1. ledna 2016).

3) Trvalý pobyt dítěte musí být na území města Mostu (nikoliv tedy v ostatních obcích spadajících od 1. tarifního pásma).

4) O čipovou kartu „Doprovod kočárku“ žádá pouze zákonný zástupce dítěte na základě vyplněné Smlouvy o užívání elektronického peněžního prostředku standardním postupem v kterékoliv předprodejní a informační kanceláři dopravce. Tato čipová karta je vystavována na jméno dítěte (dítě je ve smlouvě označeno jako držitel), nárok na uvedené časové jízdné prokazuje zákonný zástupce dítěte rodným listem dítěte a svým občanským průkazem.

5) Uvedená přeprava za cenově zvýhodněných podmínek pro doprovod dítěte do 3 let vybaveného čipovou kartou „Doprovod kočárku“ ve vozidlech MHD dopravce platí pouze v 1. tarifním pásmu, tj. v Mostě včetně městských částí Čepirohy, Chanov, Rudolice, Souš, Velebudice, Vtelno a dále také v přilehlých obcích České Zlatníky, Havraň, Korozluky, Obrnice, Sedlec a Skršín.

6) 1. tarifní pásmo (městské pásmo Most) končí při jízdě tramvajovými linkami č. 1, 3 nebo 4 ve směru do Litvínova v zastávce Most, Souš a při jízdě autobusovou linkou č. 12 ve směru do Komořan v zastávce Souš, Matylda.

7) Doprovod dítěte do 3 let (držitele čipové karty „Doprovod kočárku“) se přepravuje v rámci 1. tarifního pásma (městské pásmo Most) zdarma, pro zaplacení jízdného v ostatních tarifních pásmech může využít platby z části čipové karty nazvané jako elektronická peněženka, která je součástí čipové karty „Doprovod kočárku“, nebo je povinen zakoupit si jednotlivé jízdné dle tarifu dopravce. Uvedenou čipovou kartu je možné použít pouze pro doprovod dítěte do 3 let, které je držitelem čipové karty (dítě, na které je daná čipová karta vystavena). Pro doprovázející osoby je uvedená čipová karta libovolně přenosná.

8) Čipovou kartu „Doprovod kočárku“ lze použít i při doprovodu dítěte do 3 let s dětským kočárkem i bez dětského kočárku. Cestující může mít dítě v náručí, za ruku apod.

9) Cestující, který se prokáže přepravní kontrole čipovou kartou „Doprovod kočárku“ a v době přepravní kontroly nebude doprovázet dítě do 3 let (držitele této čipové karty), musí mít z elektronické peněženky uvedené čipové karty zaplaceno jednotlivé jízdné dle tarifu dopravce, jinak bude posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu. Za přepravu ve vozidle MHD dopravce bude uložena přirážka ve výši 1 500 Kč (termíny pro možnost zaplacení snížené přirážky jsou uvedeny v platných Smluvních přepravních podmínkách dopravce pro MHD).

10) Tento dodatek Smluvních přepravních podmínek dopravce pro MHD je platný od 1. září 2015.