DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Přepravní kontrola

Zaměstnanci referátu přepravní kontroly provádějí kontrolu placení jízdného. K jejich činnosti jim významně napomáhá ruční čtečka čipových karet, jejíž programové vybavení odhalí každého cestujícího, který řádně nezaplatil jízdné čipovou kartou. Ostatní cestující jsou kontrolováni stejným způsobem jako v předchozím systému odbavování.

Cestující, kterému byla udělena přirážka (pokuta) za porušení Smluvních přepravních podmínek, může tuto přirážku zaplatit v hotovosti v Doplatkové pokladně, která se nachází v sídle společnosti v Mostě, na třídě Budovatelů 1395.

Cestující může přirážku zaplatit také na účet společnosti číslo 1406491/0100 a jako variabilní symbol použije číslo Záznamu o provedené přepravní kontrole, které je uvedeno v levém horním rohu tohoto záznamu.


Provozní doba doplatkové pokladny:

  • Pondělí8:00 - 11:3012:00 - 16:00
  • Úterý7:00 - 11:3012:00 - 15:00
  • Středa8:00 - 11:3012:00 - 16:00
  • Čtvrtek7:00 - 11:3012:00 - 15:00
  • Pátek7:00 - 11:3012:00 - 15:00
  • Sobotazavřeno
  • ve dnech 23.12.2016 a 30.12.2016 bude doplatková pokladna pouze do 12:00 hod.


Kontaktní osoba:
Eva Turková
referentka přepravní kontroly
Tel.: 476 769 074
E-mail: kontrola@dpmost.cz

Filip Debnar
vedoucí přepravní kontroly
Tel.: 476 769 074
E-mail: debnar@dpmost.cz