DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!

Preventivní opatření DPmML, a.s.,
v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijatým krizovým opatřením vlády ČR DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. přijal následující opatření:
 1. od 17.03.2020 do odvolání platí ZÁKAZ vstupu cestujících do vozidel MHD bez zakrytí úst a nosu – pokud cestující nemají roušku, mohou použít šátky, šály, ručně šité roušky a jiná alternativní řešení - v opačném případě je možné vykázat cestujícího z přepravy. Buďme k sobě ohleduplní!
 2. do odvolání jsou z důvodu uzavření škol ZRUŠENY autobusové linky č. 50, 51, 53 v Mostě a č. 60 v Litvínově; dále byla zrušena linka č. 18 v Mostě a posilové školní spoje na linkách č. 17 a 20 v Mostě
 3. do odvolání jsou ZRUŠENY zájezdy do zahraniční (nepřijímáme objednávky na nové zakázky)
 4. cestující si mohou od pondělí 16.3.2020 zdarma pořídit přenosnou čipovou kartu s minimálním dobitím elektronického jízdného ve výši 50,- Kč - karta bude cestujícím vydávána v předprodejních a informačních kancelářích zdarma bez žádosti a nebude vázána jen na jednu osobu (přenosná čipová karta)
 5. prodej dokladů na předprodejích je zajištěn výdejním okénkem, zaměstnanci jsou vybaveni dostupnými ochrannými prostředky (dezinfekce, rukavice) – pouze na předprodeji Most Báňské stavby je omezen vstup do prostoru předprodeje na jednotlivé osoby, aby nedocházelo ke kumulaci osob v místnosti (není zde výdejní okénko) – žádáme cestující o dodržování omezení vstupu
 6. zvyšujeme hygienická opatření
  • je zvýšena dávka dezinfekce v mycím roztoku, četnost mytí vozidel + na konečných stáních je prováděno dodatečné mytí vozidel – madel, pracoviště řidiče a dalších kontaktních ploch
  • vozidla jsou dezinfikována certifikovanými vysokoalkoholovými dezinfekčními prostředky
  • vozidla jsou čištěna generátory ozónu
  • v rámci vnitřních opatření byly řidičům vydány pokyny k dodržování hygienických opatření
 7. ZÁKAZ vstupu cizích osob do provozoven (Most, Litvínov) tj. osobám, které nejsou zaměstnanci DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. - zrušeno k 20.4.2020
 8. v souvislosti s provozem jídelny volejte p. Bystré tel. 702 056 050, která bude informovat o výdeji jídel; z důvodu minimalizace kumulace osob byly pevně stanovené doby stravování jednotlivých středisek - zrušeno k 20.4.2020
 9. do odvolání NEBUDOU POSKYTOVÁNY následující služby externím dopravcům – servisní služby, opravy, mytí vozidel, tankování, pronájmy mechanizace vyjma odtahové služby - zrušeno k 20.4.2020
 10. do odvolání NEBUDE POSKYTOVÁNA služba Taxík Maxík - zrušeno k 4.5.2020
 11. do odvolání NEBUDE provozována AUTOŠKOLA (školení) - zrušeno k 27.4.2020
 12. ve všech vozidlech MHD byl do odvolání ZRUŠEN hotovostní prodej jízdného řidičem - zrušeno k 20.4.2020
 13. ve všech vozidlech (autobusech) MHD byl do odvolání ZRUŠEN nástup/výstup předními dveřmi včetně zabránění vstupu k řidiči páskou u první řady sedadel v autobuse - zrušeno k 20.4.2020
 14. ve vozidlech je zrušeno tzv. poptávkové otevírání dveří – cestující nebudou volit otevírání dveří, řidiči budou otevírat automaticky všechny dveře; dojde tak k lepšímu větrání vozů, k minimalizaci kontaktních míst, zvýšení hygieny - zrušeno k 20.4.2020
 15. v předprodejních a informačních kancelářích DPmML, a.s., které jsou o víkendech standardně otevřeny, bude do odvolání zrušena otevírací doba o sobotách a nedělích. Do odvolání bude v předprodejní a informační kanceláři v Business Centru v Mostě otevírací doba každou středu ukončena v 16 hod z důvodu ozónování pracoviště - zrušeno k 27.4.2020
Základní preventivní opatření a doporučení:
 • často a důkladně si myjte ruce
 • snižte přenos kapénkové infekce – kašlete/kýchejte do kapesníků, do šály, do rukávů
 • vyhněte se kontaktu s osobami s kašlem a horečkou
 • doporučujeme, aby cestující zamezili blízkému kontaktu s ostatními cestujícími, tzn. aby dodržovali rozestupy mezi sebou
 • žádáme cestující, aby pro platby jízdného přednostně využili mincovní automaty, čipové karty a předprodeje
 • žádáme cestující, aby pro nástup/výstup využili ostatní dveře vozidla, nikoli přední dveře - zrušeno k 20.4.2020

Zprávy

13.5.2020

P o z v á n k a Představenstvo společnostiDOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01IČO: 62242504 s v o l á v á ř á d n o u   ...

29.4.2020

Od 4:00 dne 4. 5. 2020 do 23:00 dne 10. 5. 2020 dojde k výluce provozu tramvajových linek č. 1, 2 a 40 v úseku Most, Velebudická — Most, Dopravní podnik Po dobu výluky bude zajištěna...

28.4.2020

Od 4. 5. 2020 bude obnovena služba Taxík Maxík. Tato služba je poskytována výhradně na území městských částí Statutárního města Mostu: Čepirohy, Most, Rudolice, Souš, Starý Most, Velebudice a Vtelno...

28.4.2020

Ve středu 29.4.2020 bude tato informační kancelář uzavřena v 16.00 hod. z důvodu ozónování pracoviště.

24.4.2020

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., ruší další dvě opatření: od pondělí 27.4.2020 se ruší opatření, podle kterého byla uzavřena AUTOŠKOLA (školení) v areálu dopravního podniku od...

23.4.2020

Představenstvo společnostiDOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01IČO: 62242504 s v o l á v á v a l n o u     h r o m a d u...

20.4.2020

Od soboty 25. dubna 2020 od 4:00 h. do neděle 26. dubna 2020 do 23:15 h. dojde k výluce provozu tramvajové linky č. 4 v úseku Litvínov, Citadela — Záluží, CHEMOPETROL Po dobu výluky bude...

17.4.2020

Od 20.4.2020 je v celém provoze MHD obnovena možnost odbavení hotovostí u řidiče vozidla a obnovena funkce poptávkového otevírání dveří. Zároveň je od uvedeného data v autobusovém...

15.4.2020

Od pondělí dne 20.4.2020 dochází ke změně vydaných preventivních opatření. V souvislosti s nabídkou vybraných služeb DPmML, a.s. je od 20.4.2020 včetně na obou provozovnách zrušen zákaz poskytování...

15.4.2020

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. upozorňuje cestující, že s platností od 20. dubna 2020 do odvolání bude z důvodu opravy koryta Lomského potoku uzavřena pro silniční provoz část ulice...