DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Zprávy

2.2.2016

Představenstvo akciové společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. oznamujevyhlášení otevřeného výběrového řízení na obsazení pozice ředitel / ředitelka akciové společnosti Požadavky na...

22.12.2015

Představenstvo společnostiDOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01IČO: 62242504d o p l ň u j ena žádost akcionáře statutární město Mostdle...

22.12.2015

Představenstvo společnostiDOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01IČO: 62242504o d k l á d ádle § 410 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o...

14.12.2015

Na výslovnou žádost akcionáře statutární město Most ze dne 7. 12. 2015 se odkládá termín konání valné hromady svolané na 14. 12. 2015 ve 14:00 hodin v sídle společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a...