DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU SANITNÍ DOPRAVY

Akciová společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
oznamuje vyhlášení otevřeného výběrového řízení na obsazení pozice

VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU SANITNÍ DOPRAVY

Požadavky na uchazeče:
 • občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který výborně ovládá český jazyk
 • požadované vzdělání:
  • ukončené úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu
 • prokazatelné zkušenosti v oblasti působení na úrovni středního managementu společnosti
 • prokazatelná praxe minimálně 3 roky s řízením pracovních kolektivů (30 zaměstnanců/zaměstnankyň minimálně) v oborech s výkonem provozních činností v oblasti dopravy a logistiky
 • vítána dobrá znalost systému organizace zdravotní péče a zajišťování veřejného zdraví včetně § 36 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • vítána znalost právních předpisů z oblasti obchodního a pracovního práva,
 • vítána pracovní zkušenost s informačními systémy
 • strategické a analytické myšlení s důrazem na zodpovědnost
 • řídící, komunikační, organizační schopnosti, vyjednávací dovednosti, flexibilita, loajalita, samostatnost
 • trestně právní a občanská bezúhonnost
Nabízíme:
 • smluvní mzdové podmínky – základní tarifní mzda tvoří 85 % hrubé měsíční mzdy
 • benefity např. výhodné jízdné i pro rodinné příslušníky v celém Ústeckém kraji, výhodné telefonní tarify, týden dovolené nad rámec zákona, příspěvek na penzijní připojištění
 • možnost dalšího osobního rozvoje a růstu, prohlubování a zvyšování své kvalifikace
 • dobré sociální zázemí stabilní firmy
 • práce na plný pracovní úvazek – ranní 7,5 hod. směny s možností využití i flexibilní pracovní doby

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
 • motivační dopis
 • profesní životopis i s uvedením odborných znalostí dle výše uvedených požadavků na uchazeče a kontakty (telefonní kontakt, e-mail)
 • reference
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
Způsob podání přihlášky do výběrového řízení:

Uchazeč podá přihlášku osobně v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení na funkci VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU SANITNÍ DOPRAVY DPmML, a.s. - NEOTVÍRAT" na sekretariát ředitele společnosti DPmML, a.s. nebo prostřednictvím České pošty ve shodně označené obálce na adresu DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., sekretariát ředitele společnosti, 434 01 Most.

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení končí dne 16. 11. 2023 ve 12:00 hodin!