DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Jízdní řády MHD

Jízdní řády MHD

Jízdní řády MHD jsou dostupné ve dvou provedeních. "Zastávkové" jízdní řády mají formát, který znáte ze zastávek MHD a který byl v minulosti používán i na stránkách našeho dopravního podniku. "Linkové" jízdní řády připomínají svým vzhledem jízdní řády VLD a nově jsou poskytovány i pro MHD.

Termíny změn jízdních řádů MHD

Termíny změn jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy jsou každoročně vyhlašovány Ministerstvem dopravy ČR. Přestože tyto termíny nejsou pro linky městské hromadné dopravy závazné, DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., se snaží pro přehlednost provádět veškeré úpravy v jízdních řádech zejména v těchto termínech. Ve výjimečných případech jsme nuceni provádět dílčí úpravy jízdních řádů i jindy (např. z důvodu uzavírky komunikace, z důvodů změny pracovní doby ve velkých průmyslových podnicích apod.), naprostá většina úprav v jízdních řádech však bude prováděna právě v níže uvedených termínech. Doporučujeme cestujícím, aby se ideálně cca 1 — 2 týdny před uvedenými termíny informovali o možných změnách v provozu MHD.

Nejaktuálnější informace o změnách naleznete na našich webových stránkách www.dpmost.cz nebo je obdržíte na telefonních číslech 476 769 071 nebo 476 769 068.

Termíny změn jízdních řádů v kalendářním roce 2021
Datum
Neděle 7. března
Neděle 13. června
Neděle 29. srpna
Neděle 12. prosince